Kategorie

Dostępność produktów


Zdecydowana większość produktów oferowanych przez nasz sklep jest dostępna w naszym magazynie. Jednak, ze względu na dużą rotację naszych produktów, może się zdarzyć, że w trakcie oczekiwania na potwierdzenie zamówienia, jednego z produktów może zabraknąć. W takim  przypadku, gdy ze względu na brak zamówionego towaru skompletowanie całego zamówienia jest niemożliwe w ustalonym terminie, Zamawiający zostanie poinformowany o niekompletności zamówienia. Ponadto zostanie poinformowany o możliwości jego zrealizowania w terminie późniejszym, w terminie normalnym ale z niekompletną jego realizacją oraz o możliwości jego całkowitego anulowania.

 

W razie podjęcia decyzji przez Zamawiającego o częściowej realizacji zamówienia pozostała część kwoty (w przypadku przedpłaty) zostanie zwrócona Zamawiającemu na konto przez niego wskazane.

 

W razie podjęcia decyzji przez Zamawiającego o rezygnacji z zamówienia całą kwota zostanie zwrócona Zamawiającemu na konto przez niego wskazane.