Kategorie

Herbata Guz brzozy BIO 50g

  • Cena: 7,84 zł
  • szt.
  • W magazynie: 3 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Dary Natury
  • Poleć produkt

Wysyłka gratis przy zamówieniu powyżej 250zł (dotyczy paczek do 30kg)


Herbata Guz brzozy BIO 50g


Ekologiczna herbatka Guz brzozy - od wieków stosowana jako herbta wzmacniająca organizm. Medy­cyna ludowa zale­cała picie odwaru ze sprosz­ko­wa­nego guza brzozy przy cho­ro­bach nowo­two­ro­wych, owrzo­dze­niach, cho­ro­bach żołądka, wątroby, dwu­nast­nicy i ziar­nicy zło­śli­wej. W wiej­skich meto­dach lecz­ni­czych guz brzo­zowy sto­so­wano także przy bez­sen­no­ści, cukrzycy, róż­nego rodzaju bólach, cho­ro­bach kobie­cych, a także do poprawy ogól­nego stanu zdro­wia. Zale­cano rów­nież picie wywaru pro­fi­lak­tycz­nie – zapo­bie­gaw­czo. Uwa­żano, że chroni to czło­wieka nie tylko przed wszel­kiego rodzaju nowo­two­rami, ale także wzmac­nia pamięć i działa sty­mu­lu­jąco na cały orga­nizm. Do dziś wśród małych spo­łecz­no­ści wiej­skich na Pod­la­siu popu­larne jest codzienne picie szklanki naparu.

Sposób użycia: 1 łyżeczkę guza brzozy zalać szklanką wody lub mleka.

Składniki: białoporek brzozowy* 50%, błyskoporek podkorowy* 50%

*Produkt rolnictwa ekologicznego

Kontrola PL-EKO-01

Kraj pochodzenia: Polska